یک شنبه 14 آذر 1400
 
خطایی در انجام عملیات رخ داد
عملیات با موفقیت پایان پذیرفت
آدرس ایمیل نامعتبر است
رمز عبور نامعتبر است
ایمیل و یا رمز عبور شما اشتباه است
جهت فعالسازی ثبت نام خود، به ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال شده مراجعه و بر روی لینک فعالسازی کلیک نمایید، لطفا در صورتیکه ایمیل در Inbox شما موجود نبود به قسمت Spam مراجعه نمایید.
شما جزء کاربران فعال نیستید
در تولید کد خطایی رخ داد
کاربر
24khabar.com rss 24khabar.com twitter 24khabar.com facebook 24khabar.com instagram

هست آیا صلاح سیر و شکار

ابتدا نیت کنید. سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمایید و روی یکی از خانه ها کلیک نمایید.

ای داده به خلق دو جهان سیر و دام هستند همه به امر و نهی تو مدام بنمای بما که سیر صحرا و شکار امروز رویم یا که گیریم مقام
و ه ه ا ب ا گ ه ن ز د ز ق س ر گ گ م
ر ر ی م ر ن ت ت ک ر ذ ر ش ک س ا ک ه
ش س ه م ر و ک ه ت ن ا ا د ی س ی ز ز
ا گ ش د خ ر و ر ی ل ش ش ر و ک گ ن م
ق و ر س ک ک ی ی گ ر ش ر ت ش و ی ا ا
ن د ر ر ی و ت ک ش ر ر ر ش م ب و ن ک
ا ا ک و و و د ر چ ک و ه ش ر ا ش س س
چ و ر ه آ ب ک ه ر ک ی ی ک ج خ ب ت د
ا ر ب ا ر ر ا و ن ه ش ز ر د ا ر ا ب
ر ا ا ت ا ح ک و ز ت م د ک ب ز ر ف د
ن ن ک ش ر ه ن ب ک ب ر ه ی ک ن و و س
ی گ ن و و س د و د د ز ت د و د د ز ت
جواب
امروز شکار و سیر بد هست زنهار مرو که بد ز حد هست
وقت شد وقت تا شکار کنید گر شکاری نشد چکار کنید
هست سیر و شکار هر دو نکو هر که گوید مرو جواب بگو
هر که سیر و شکار باز کند نیست شک گر بچرخ ناز کند
اگر میل سیر و شکارت شود زمان دگر رو که بهتر بود
بگذر ز شکار و سیر امروز در کاخ نشین و آتش افروز
تفال مجدد
جواب یک بیت شعر است که از خانه های جدول بدست می‌آید. خانه های یک رنگ از بالای جدول خط به خط از راست به چپ و بعد خط پایین تر مصراع اول و خانه های رنگ دیگر به همین ترتیب مصراع دوم است.

آخرین اخبار و مطالب روز ایران و جهان