جمعه 12 آذر 1400
 
خطایی در انجام عملیات رخ داد
عملیات با موفقیت پایان پذیرفت
آدرس ایمیل نامعتبر است
رمز عبور نامعتبر است
ایمیل و یا رمز عبور شما اشتباه است
جهت فعالسازی ثبت نام خود، به ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال شده مراجعه و بر روی لینک فعالسازی کلیک نمایید، لطفا در صورتیکه ایمیل در Inbox شما موجود نبود به قسمت Spam مراجعه نمایید.
شما جزء کاربران فعال نیستید
در تولید کد خطایی رخ داد
کاربر
24khabar.com rss 24khabar.com twitter 24khabar.com facebook 24khabar.com instagram

در تجارت چه سود خواهم برد

ابتدا نیت کنید. سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمایید و روی یکی از خانه ها کلیک نمایید.

ای بود و وجود ما همه از کرمت اجناس نقود ما همه از کرمت خواهیم کزین تجارت آگاه شویم ای مایه ی سود ما همه از کرمت
ت ا ن م د ت ک ش ی ز م ا ج ی ی ا ر ا
ا ا ا ا ب ی ا ن ک ی ی ج ز د ب ن ا ن
ر ت س ه ن ر ص م ی ک د خ ت ج ت ص و ا
ب ی ت ب ا ر ب ا ب ب ق م ر گ و ا ب ی
و ر غ ر ت ر ی ر ا ز غ د د ت ا ب ح و
ا د ز ر ا و ن ب ی ه ر ز ب ی ی ب ر ف
ی و ت ت ف ت د ا ن و ت ر ک د ا ر ت ر
ص ی ب د ش و ا ب ی ا ج ک د ع س ه و ش
م س ن س ا س ف ز ی ز د ف ا ی ت ت ر و
ر ی ک ا ر ر ب ن ج ا ت د ا ز ف ر و د
ص ی ا ز م ا ب ا ا خ ب ا ب ک ر ز گ ک
ب ز ی ط ر ک ر و ت ر و ن ر و ت ر و ن
جواب
تاجر امروز ترک سودا کن این خرید و فروش فردا کن
تجارت بود نیک اما بصبر ک از صبر یابد صدف را ببر
این تجارت بود بسی نیکو شاد می گردی ای عزیز ازو
نیک ست بغایت این تجارت یابی تو ازین بسی کفایت
مایه صبر بهتر است از زر زانک با زر بود هزار خطر
درین وقت حرف تجارت مگو مبادا ب غارت شود روبرو
تفال مجدد
جواب یک بیت شعر است که از خانه های جدول بدست می‌آید. خانه های یک رنگ از بالای جدول خط به خط از راست به چپ و بعد خط پایین تر مصراع اول و خانه های رنگ دیگر به همین ترتیب مصراع دوم است.

آخرین اخبار و مطالب روز ایران و جهان