چهار شنبه 29 دی 1400
 
خطایی در انجام عملیات رخ داد
عملیات با موفقیت پایان پذیرفت
آدرس ایمیل نامعتبر است
رمز عبور نامعتبر است
ایمیل و یا رمز عبور شما اشتباه است
جهت فعالسازی ثبت نام خود، به ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال شده مراجعه و بر روی لینک فعالسازی کلیک نمایید، لطفا در صورتیکه ایمیل در Inbox شما موجود نبود به قسمت Spam مراجعه نمایید.
شما جزء کاربران فعال نیستید
در تولید کد خطایی رخ داد
کاربر
24khabar.com rss 24khabar.com twitter 24khabar.com facebook 24khabar.com instagram

این سفر مصلحت بود یا نه

ابتدا نیت کنید. سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمایید و روی یکی از خانه ها کلیک نمایید.

ای فاطر کون و خالق جن و بشر هستی بجهان تو بیکسان را رهبر خواهم که نهم روی خود اندر سفری آگاه کنم که خیر باشد یا شر
س س گ س ا ز س ک د ک ح ک ف ف ر ف ی ی
ف س و ت ذ د ر ر ک ر ن ن ر ی س ا ر ر
ک ک ن ن ح ه ک ک ه ک ا ی ن ن ی ی ک ا
ن و ر ا ز ن س ک ص ک ا ر ک س و م ا و
ف م ب س ی ا ب ف ز و ی ق ر ق ر ت ت ز
س ر ی م ن ت ک ص پ ا ز س ی ک د ر س ن
ن و ی م م ف ا ر گ ا ف ی س د ش ا ن ر
ر د ر د ر ک ف ح ه ص ب ن ی ع ب ت ب ن
ر ا ب ب ک م ا ا و و و ی ک ص ه ر ن ا
ب ق د ب د س ن ل ر ب ب ی ی ل ب ر ب ت
س ش س ا ا ح ظ ش ه آ ه س ف و ف ی و ذ
ف و ت ی ت ف ر د ر د ر ر ر د ر د ر ر
جواب
زینهار از سفر نمای حذر ک در ین وقت نیک نیست سفر
سفر کن سفر کن سفر کن سفر سفر کن ک بسیار یابی ظفر
سفر کن ک مقصود حاصل شود کسی کو سفر کرد عاقل شود
گر کنی صبر پیشه بهر سفر دو سه روزی دگر بود بهتر
سفر نیک ست اما صبر باید ک تا کام و مراد تو برآید
این حکایت زمن بکن باور حذر از این سفر بود بهتر
تفال مجدد
جواب یک بیت شعر است که از خانه های جدول بدست می‌آید. خانه های یک رنگ از بالای جدول خط به خط از راست به چپ و بعد خط پایین تر مصراع اول و خانه های رنگ دیگر به همین ترتیب مصراع دوم است.

آخرین اخبار و مطالب روز ایران و جهان