چهار شنبه 29 دی 1400
 
خطایی در انجام عملیات رخ داد
عملیات با موفقیت پایان پذیرفت
آدرس ایمیل نامعتبر است
رمز عبور نامعتبر است
ایمیل و یا رمز عبور شما اشتباه است
جهت فعالسازی ثبت نام خود، به ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال شده مراجعه و بر روی لینک فعالسازی کلیک نمایید، لطفا در صورتیکه ایمیل در Inbox شما موجود نبود به قسمت Spam مراجعه نمایید.
شما جزء کاربران فعال نیستید
در تولید کد خطایی رخ داد
کاربر
24khabar.com rss 24khabar.com twitter 24khabar.com facebook 24khabar.com instagram

سودمند است شرکتم یا نه

ابتدا نیت کنید. سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمایید و روی یکی از خانه ها کلیک نمایید.

ای واقف سود و ضرر خلق جهان عاری زشریک و رب فرد و منان خواهم که شراکتی کنم از ره لطف سود و ضرر کار بفرمای عیان
ث ن ه ب ن ن گ ا م ن ب ک ا ی س ش ی ا
ر ی گ ب گ ه ن ک ت ر س م ش د ذ ی ذ ن
ی و ب ک ت ش ر و ر ن ر م ش س ی ت م ر
ی س ا د ا ا ر ت چ ا ط ک ک ت ص ز ز ی
ک م و گ ل ت ص ب ل ش ا د ت ش ن ر ق م
ب ر ا ر و ت ن ا م ص م ب ر ا ع ک و ر
ب ر ش ب ش ر ب ی ز ت ا ا ا ک ا ر ا م
ا ر ی ک ز ش ش ت ر ی ر ب ش و ز س م ر
د ب ک ا ک ر ی ز م ی ن ی م ی ت ر ت ز
م گ ن ه ا ک ط ا ن ی ن ن ج ا ا ی ف آ
ل ر ی ک ی ه م ر ز چ ع ز ق ا ک ن ک ا
ل ا ا ب ا ا ا ن و د و ر ا ن و د و ر
جواب
نام شرکت مبر مبر زنهار که نماید ترا شریک آزار
ثانی شرکت نباشد مطلقا گر شریک صبر باشی مجملا
نیکوست مشارکت ب یاران ای دوست برای روزگاران
هست بی چون مشارکت نیکو مگذر اصلا عزیز من از او
ب شرکت اگر صبر یاری کند نبیند ز شرکت کسی هیچ بد
نیست مطلق مشارکت نیکو بگذر از او و از منافع او
تفال مجدد
جواب یک بیت شعر است که از خانه های جدول بدست می‌آید. خانه های یک رنگ از بالای جدول خط به خط از راست به چپ و بعد خط پایین تر مصراع اول و خانه های رنگ دیگر به همین ترتیب مصراع دوم است.

آخرین اخبار و مطالب روز ایران و جهان