جمعه 12 آذر 1400
 
خطایی در انجام عملیات رخ داد
عملیات با موفقیت پایان پذیرفت
آدرس ایمیل نامعتبر است
رمز عبور نامعتبر است
ایمیل و یا رمز عبور شما اشتباه است
جهت فعالسازی ثبت نام خود، به ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال شده مراجعه و بر روی لینک فعالسازی کلیک نمایید، لطفا در صورتیکه ایمیل در Inbox شما موجود نبود به قسمت Spam مراجعه نمایید.
شما جزء کاربران فعال نیستید
در تولید کد خطایی رخ داد
کاربر
24khabar.com rss 24khabar.com twitter 24khabar.com facebook 24khabar.com instagram

رسم آیا به کعبه ی مقصود

ابتدا نیت کنید. سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمایید و روی یکی از خانه ها کلیک نمایید.

ای واقف مدعای حاجتمندان آگاه ز اسرار همه پیر و جوان خواهیم کزین فال نمایی ما را آگاه که مدعا شود حاصل از آن
ی ب ب م ب ش ص ک ک ز ک ک ا د ر گ ر د
و ب ح ف ح ح ب ا و ر و ا ر ی ا ق ا ا
د ن ص ص ص ز ت ش ص ر ص ص آ ص ا ب ا ا
ا ک ل و ل ل ن ا ح ر ح ی ن ب ش ز ن ن
م ح ب ا ب ن ت ر و ت خ م د ب ا ن ف ت
ظ آ د ش و ی ع ف ی ج ا ف ا ی م و ا گ
ا ا ن ا ل ا م د د ی ه ر م ل ت م و ل
و ت ع ش د د گ ص ف ک ب م گ و ا ا ش د
ر ا ا ا ش ش ر ر ب ن د آ م د ل ر ن خ
و ا ی ک ن ن ن ق ب ش و ص د م گ س م م
ب ب د د ز ب س د م ر د د ع ن ا ه م م
ع ع ا ه ع ع د ا ن د ا ا د ا ن د ا ا
جواب
شد از این تفال مشخص ب ما ک حاصل نمی گردد آن مدعا
یابد آن مدعا مگر من بعد صورت انتظام و گرود سعد
بدان صاحب فال صادق بنا ک بی شک برآید تو را مدعا
برو صاحب این تفال بدان ک حاصل شود مدعا بی گمان
مگر صبر انجام کارش دهد ز فقر و ز تشویش ان کس رهد
برو صاحب فال و بشنو ز ما ک حاصل نخواهد شدن مدعا
تفال مجدد
جواب یک بیت شعر است که از خانه های جدول بدست می‌آید. خانه های یک رنگ از بالای جدول خط به خط از راست به چپ و بعد خط پایین تر مصراع اول و خانه های رنگ دیگر به همین ترتیب مصراع دوم است.

آخرین اخبار و مطالب روز ایران و جهان